KIJK EENS NAAR DE WERELD MET EEN FRISSE DWARSE KIJK

Wij zijn een Fries muziektheatergezelschap met een kleine vaste kern o.l.v. artistiek leider Anne Zwaga. Voor elke productie nodigen we gastspelers,
-muzikanten en -schrijvers uit. Samen zoeken we naar unieke dwarsverbanden tussen verschillende kunstvormen. We willen altijd verrassen, altijd uitdagen en steeds weer een andere, nieuwe theatertaal vinden. Soms ontroerend, soms inspirerend. We streven ernaar elke twee jaar een voorstelling te maken die muziek, theater en kunstdisciplines samenbrengt. Onze verhalen zijn scherpe observaties. We zetten de mens in de samenleving van nú in al zijn kwetsbaarheid centraal. Wij durven verder te kijken dan de realiteit en proberen jou met frisse ogen te laten kijken.

NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?


foto: Afke Manshanden