Cleo & Lex crashen in 2017 sowieso in

Amsterdam, Leeuwarden, Rotterdam, Olst, Schiedam en Dordrecht. We zijn continue op zoek naar enthousiaste huiskamereigenaren die Cleo & Lex graag op hun bank willen ontvangen!

In 2016 zijn Cleo & Lex in 40 huiskamers te gast geweest.
Een impressie van de gastvrijheid van de huiskamers en hun eigenaren in 2016.

Leeuwarden

Ferwert

Harlingen

Heerenveen

Leeuwarden

Leeuwarden

Oude Bildtzijl

Waekens

IJlst

Groningen Stad

Haren

Kloosterburen

Zeerijp

Nieuw Amsterdam

Nieuw Amsterdam

Stitswerd

Leeuwarden

Goutum

Sneek

Blessum

Peize